logo
logo
 0613 857163
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
14/03
7:00 Phục vụ Hội Thi KHKT Trưởng phòng CBVC của phòng HT800; HT200; Nhà học B; Nhà học D
13:00  Phục vụ Hội Thi KHKT
 Trưởng phòng  CBVC của phòng  HT800; HT200; Nhà học B; Nhà học D


     


Thứ 3
15/03
7:00 Phục vụ bế mạc Hội thi KHKT Trưởng phòng CBVC của phòng HT800
13:00   Phục vụ các đơn vị Thu gom sản phẩm      Nhà thi đấu đa năng
14:00 Chỉnh trang cơ sở vật chất sau hội thi Trưởng phòng CBVC của phòng phối hợp với thanh niên tình nguyện
Thứ 4
16/03
7:00 Tiếp tục phục vụ các lớp học
13:00 Tiếp tục phục vụ các lớp học
Thứ 5
17/03
7:00 Tiếp tục phục vụ các lớp học
 13:00  Tiếp tục phục vụ các lớp học      

Thứ 6
18/03
7:00 Tiếp tục phục vụ các lớp học
13:00 Tiếp tục phục vụ các lớp học
Thứ 7
19/03
7:00 Phục vụ thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX Vinh Nhà học C
14:00 Phục vụ phát bằng tốt nghiệp cho học viên ĐHTX Trưởng phòng Đ/c Nam, Vân Anh, Dương, Tuyết Hội trường 200
Chủ Nhật
20/03
7:00
13:00